Mocni w Duchu

Warsztaty muzyczne dla Młodzieży

Warsztaty są przeznaczone dla młodzieży w wieku 13-19 lat i odbędą się w dniach 17-19 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Salezjańskich, ul. Wodna 34 Łódź. 

Warsztaty trwają od godz. 16.00 w piątek do około godz. 13.30 w niedzielę.

Temat: FREEDOM

Będziemy uczyć się piosenek:

Jeden jest tylko Bóg, Nie gadaj kłamliwie, Bóg daje życie o jakim marzysz?, Wake up, Raduje się dusza ma , Jesteśmy piękni, Należę do Ciebie , Oto ja poślij mnie, Chodzić po wodzie umie, Chwalcie Słudzy Pańscy

Koszt Warsztatów Muzycznych:

100 zł - udział w trzech dniach z wyżywieniem i noclegami
 99 zł - udział w dwóch dniach z wyżywieniem i noclegami
 95 zł - udział w trzech dniach z wyżywieniem i bez noclegu
 94 zł - udział w dwóch dniach z wyżywieniem i bez noclegu

W razie potrzeby wystawiamy fakturę, którą wysyłamy mailem po warsztatach.

Na warsztaty instrumentalne zabieramy ze sobą instrument. Gitarzyści muszą mieć też kapodaster.

Informacja dla osób niepełnoletnich:

1. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Warsztatach posiadając pisemną zgodę rodzica. Dopatrzenie tego obowiązku należy do opiekunów.
2. Osoby niepełnoletnie muszą przyjechać z opiekunem. Opiekun ponosi te same koszty, co uczestnicy. Opiekun może brać udział w warsztatach, nawet jeśli przekracza wiek 19 lat. Jeden opiekun może brać odpowiedzialność za maksymalnie 10 osób niepełnoletnich. 
3. Osoby niepełnoletnie w formularzu w polu "OPIEKUN" podają imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna spośród uczestników Warsztatów, wraz z jego numerem PESEL.

Wszelkie pytania odnośnie warsztatów można kierować pod adres: mocni.warsztaty@jezuici.pl
Na wasze pytania odpowie Olga Kawecka (tel. 42 288-11-53).

Wpłaty na Warsztaty Muzyczne dokonujemy na konto:


42 2130 0004 2001 0459 1020 0003

Mocni w Duchu
ul. Sienkiewicza 60
90-058 Łódź

Tytułem: Warsztaty Muzyczne - imię i nazwisko (lub nazwa zespołu)

Copyright © 2021 mocni.jezuici.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.