Mocni w Duchu

Amen

Niech będzie błogosławiony D G A D
I uwielbiony Pan, D G A
Od którego pochodzi wszystko, Fis G h
Od którego pochodzi D G A
Cokolwiek w myślach, słowach  h G D7+ G
I uczynkach naszych jest dobrego.  G A D
Amen, amen. x2 G A D/ h e A D

Data powstania utworu: 1995

Muzyka: Maciej Woropaj

Śpiew solowy: Marta Zgrajka

Nuty: kliknij tutaj

Jak powstał utwór

Tekst utworu to modlitwa św. Teresy z Avila.

"Amen" to utwór z 1995 r., związany z odkryciem przeze mnie daru komponowania melodii do modlitw kanonizowanych w Kościele. Potwierdza - tak jak pozostałe pieśni do tekstów osób świętych - że orędzie Słowa Bożego mimo upływu czasu jest cały czas aktualne i żywe. "Żywe jest Słowo Boże" - a muzyka może je przekazywać także we współczesnej formie. Po drugie jest to pieśń radości i wdzięczności, która swoją treścią mogłaby wpisać się w fundament Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego.
Maciej Woropaj

Utwór znajdziecie na płycie:

Aby nikt nie zginął

Copyright © 2021 mocni.jezuici.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.