Mocni w Duchu

Panie, jedyne natchnienie

Panie, jedyne natchnienie me,  d
Panie, jedyne spocznienie me,  B7+
W Tobie wszystko się zaczyna, C d
W Tobie trwa  d
I ku Tobie zmierza. B7+

Rozjaśnij spojrzenie,  B C
Wypogódź myślenie,  B d
Rozwesel mi duszę  
I zamieszkaj w mym sercu na zawsze.  d C B
Pośród świata i ludzi w nim bądź,  d g C
Pośród świata i ludzi Ty sam,  d G C
Tak bliski nam. C d

Data powstania utworu: 2003

Muzyka: Bogna Bohdanowicz

Tekst: Bogna Bohdanowicz

Śpiew solowy: Marta Zgrajka

Nuty: kliknij tutaj

Jak powstał utwór

Ta pieśń jest modlitwą w sytuacji osamotnienia przy podjmowaniu ważnej decyzji, od której ma zależeć nie nasz los, lecz tych, których nam powierzono. Wzywa do uznania Jezusa Alfą i Omegą wobec tej sytuacji.

Bogna Bohdanowicz

Utwór znajdziecie na płytach:

Muzyka Medytacyjna 2 Aby nikt nie zginął

Copyright © 2021 mocni.jezuici.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.