Mocni w Duchu

Maryjo, wsłuchana w Słowo Pana

Maryjo wsłuchana w Słowo Pana, g g7+ g7
Pełna dobroci wobec swoich sług, Es F
Otwarta na działanie Ducha Świętego, g g7+ g7
Posłuszna Jego Słowu Es F g
Wstawiaj się za nami u Syna, G a G C
Z nami bądź. D G

Data powstania utworu: 1999

Muzyka: Maciej Zając

Tekst: o. Józef Kozłowski SJ

Nuty: kliknij tutaj

Jak powstał utwór

Tekst pochodzi z modlitewnika "Żyć Dobrą Nowiną" autorstwa o. Józefa Kozłowskiego SJ

Jakże cudownie piękna i doskonała jest nasza Matka Maryja. Odkryłem to w słowach modlitwy: "Naucz mnie słuchać", z modlitewnika "Żyć Dobrą Nowiną". W melodii ułożonej do tego tekstu starałem się wyrazić ogromną miłość Maryi do człowieka, pełną troski i dobroci. Jest Ona dla mnie wzorem pokory i posłuszeństwa, o które często tak trudno w naszym życiu. Zadziwiająco bliska nam - jest zjednoczona z wolą Ojca, a wypełnianie jej stało się w życiu Maryi czymś niezwykle oczywistym, choć na pewno nie zawsze prostym.

Pragnę dedykować tę muzyczną modlitwę każdemu człowiekowi, który chce się doskonalić w pokorze, miłości i posłuszeństwie. Przyglądając się Maryi i powierzając się Jej, może stawać się taki jak Ona - pełen dobroci i wytrwałości, i to nie tylko w czasie radości ale i w cierpieniu.

Maciej Zając

Utwór znajdziecie na płycie:

Pokorna Służebnico Pana

Copyright © 2021 mocni.jezuici.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.