Mocni w Duchu

Akt zawierzenia Maryi

Maryjo, Pokorna Służebnico Pana, Ty jesteś blaskiem, który nie przyćmiewa światłości Chrystusa, bo istniejesz w Nim i przez Niego. Całą swą istotą mówisz: "Fiat". Tyś jest Niepokalana, w Tobie jaśnieje pełnia łaski. I oto dzieci Twoje gromadzą się wokół Ciebie, u zarania nowego millennium. Kościół, a w Nim każdy człowiek zrodzony w Chrystusie, z ufnością błaga Cię dziś o wstawiennictwo, uciekając się pod Twoją macierzyńską opiekę w obliczu wyzwań, jakie kryje przyszłość.
Swoim wstawiennictwem wyjednaj nam, o Matko, aby owoce tego Roku Jubileuszowego, który już się zakończył, nie zostały zmarnowane, a ziarna łaski rozwijały się aż do pełnej miary świętości, do jakiej wszyscy jesteśmy powołani.
Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości, ludzkość stoi na rozdrożu. Także teraz, Najświętsza Panno, zbawienie jest tylko i wyłącznie w Twoim Synu, Jezusie. Z głębi serca chcemy Ci dzisiaj zawierzyć przyszłość, jaka nas czeka, prosząc, byś towarzyszyła nam w drodze. Przez pieśni tej płyty wypowiadamy modlitwę naszych serc.
Matko, pragniemy zabrać Cię do siebie, jak Apostoł Jan, aby uczyć się od Ciebie, jak naśladować Twego Syna. "Niewiasto, oto dzieci Twoje!" (por. J 19,27). Stajemy tutaj przed Tobą, aby zawierzyć Twojej macierzyńskiej opiece samych siebie, grupy Odnowy w Duchu Świętym, Kościół i cały świat. Proś za nami Twego umiłowanego Syna, aby udzielił nam obficie Ducha Świętego - Ducha Prawdy, który jest źródłem życia. Przyjmij Go dla nas i z nami, jak w pierwotnej wspólnocie jerozolimskiej, zgromadzonej wokół Ciebie w dniu Pięćdziesiątnicy (por. Dz 1,14). Niech Duch otworzy serca na sprawiedliwość i miłość, niech prowadzi ludzi i narody ku wzajemnemu zrozumieniu i wzbudza w nich stanowczą wolę pokoju.
Zawierzamy Ci wszystkich ludzi, poczynając od najsłabszych: dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat oraz te, które już radują się życiem, jak i te, którym brakuje miłości, które narodziły się pośród ubóstwa i cierpienia. Zawierzamy Ci młodych, poszukujących sensu życia jak i tych, którzy cieszą się, idąc drogą Chrystusa. Zawierzamy Ci ludzi pozbawionych pracy, nękanych przez głód i choroby, rozbite rodziny, starców pozbawionych opieki, wszystkich samotnych i żyjących bez nadziei, jak i wszystkich, którzy na co dzień żyją wiarą, nadzieją i miłością.
O Matko, która znasz cierpienia i nadzieje Kościoła i świata, wspomagaj swoje dzieci w codziennych próbach, jakich życie nie szczędzi nikomu, i spraw, aby dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich ciemności nie przemogły świata. Tobie, Jutrzenko Zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Millennium, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela, który króluje z Ojcem i Duchem Świętym na wieki. Prowadź nas, za nami proś i w każdej chwili naszego życia i posługiwania z nami bądź.
Królowo Serca Jezusowego, jesteśmy cali Twoi, a przez Ciebie cali Boga Trójjedynego, oddani dla Jego chwały. Amen.

Data powstania utworu: 2001

Tekst: o. Józef Kozłowski SJ

Jak powstał utwór

Pobierz akt zawierzenia Matce Bożej wypowiedziany przez o. Józefa Kozłowskiego SJ.

Utwór znajdziecie na płycie:

Pokorna Służebnico Pana

Copyright © 2021 mocni.jezuici.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.