Mocni w Duchu

Bądź pozdrowiona Pani

Bądź pozdrowiona, Pani, Święta Królowo, E H A E
Święta, Boża Rodzicielko, Maryjo. E H A H E
Która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem  E H A E
I wybraną przez Najświętszego Ojca z Nieba. E H A E
Ciebie On uświęcił z Najświętszym,
Umiłowanym Synem Swoim
I Duchem Świętym Pocieszycielem,
I Duchem Świętym Pocieszycielem.
W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski
I wszelkie dobro, i wszelkie dobro.
Bądź pozdrowiona, Domu Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego!

Ref. Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego, E A cis H A
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego, E H A H E
Bądź pozdrowiona, Domu Jego, E A cis H A 
Szato Jego, Służebnico Jego, Matko Jego. E H A H E


I wy, wszystkie święte cnoty, E H D A 
Które Duch Święty Swą laską i oświeceniem cis H A H E
Wlewa w serca wiernych, wlewa w serca wiernych, E H D A
Aby z niewiernych uczynić wiernych Bogu. cis H A H E
Bądź pozdrowiona Służebnico Jego, E H D A
Bądź pozdrowiona Matko Jego! cis H A

Data powstania utworu: 1999

Muzyka: Maciej Woropaj

Nuty: kliknij tutaj

Jak powstał utwór

Utwór powstał dzięki inspiracji modlitwą św. Franciszka z Asyżu.

Utwór znajdziecie na płycie:

Ojcze Niebieski

Copyright © 2021 mocni.jezuici.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.