Mocni w Duchu

Ojcze Nasz

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, B F g7 B
Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Es B c F
Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. B F g7 B
Chleba naszego powszedniego daj nam dziś. Es B c F
I odpuść nam nasze winy, jako i my Es D7 g7 Es
odpuszczamy naszym winowajcom. B F c F
I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw, Es D7 g7 Es
Ale zbaw nas ode złego, Ojcze nasz, Ojcze nasz. B F c F B F B

Data powstania utworu: 2006

Muzyka: Karolina Barycka-Kozyra

Tekst: Pismo święte

Nuty: kliknij tutaj

Utwór znajdziecie na płycie:

Missa Charismatica

Copyright © 2021 mocni.jezuici.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.