Mocni w Duchu

Wierzę w Boga

Ref. Wierzę, wierzę, wierzę D fis7 h7 A 
w Boga i Ojca wszechmogącego E D e A
Wierzę, wierzę, wierzę D fis7 h7 A 
w jedynego Boga! e A D 

1. Wierzę w Boga Wszechmogącego, G A h7 A
Stworzyciela nieba i ziemi, G A G7+ A
i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego e D G D
Jedynego a Pana naszego, e A G A

Ref. Wierzę, wierzę, wierzę D fis7 h7 A
w Boga i Ojca wszechmogącego E D e A
Wierzę, wierzę, wierzę D fis7 h7 A 
w jedynego Boga! e A D 

2. Który się począł z Ducha Świętego, e a e
i narodził z Maryi Panny, C G a e
umęczon pod Ponckim Piłatem, umarł, G e H7 C7+
pogrzebion, zstąpił do piekieł, h7 e
trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, C H a7 H7
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, E H cis7 H / E H A7+ H
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. fis7 H A H

Ref. Wierzę, wierzę, wierzę  E gis7 cis7 H
w Boga i Ojca wszechmogącego  Fis E fis7 H
Wierzę, wierzę, wierzę  E gis7 cis7 H
w jedynego Boga!  fis H E

3. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, A H cis7 H A H A7+ H
Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, fis E A E
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen fis H A H

Ref. Wierzę, wierzę, wierzęE gis7 cis7 H
w Boga i Ojca wszechmogącego  Fis E fis7 H
Wierzę, wierzę, wierzę E gis7 cis7 H
w jedynego Boga! fis H E

Data powstania utworu: 2007

Muzyka: Inga Pozorska

Tekst: Inga Pozorska

Śpiew solowy: Jarek Grabarczyk Karolina Barycka-Kozyra Magdalena Myjak

Nuty: kliknij tutaj

Utwór znajdziecie na płycie:

Missa Charismatica

Copyright © 2021 mocni.jezuici.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.