Mocni w Duchu

Bóg jest Miłością

Ref. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, E A7+
Miłość wierna jest x 2 E H E
                           E A7+ cis gis A

1. Myśmy poznali i uwierzyli cis gis A H
miłości, jaką Bóg ma ku nam. cis gis7 H A
Myśmy poznali i uwierzyli miłości Boga ku nam. E H cis gis A7+ H E

2. Kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, cis gis A H
kto trwa w Miłości, w Bogu trwa. cis gis E H
A Bóg trwa w nim, bo Bóg miłością jest. cis gis A H A7+ H E

3. Nie lękaj się miłości, bo Bóg miłością jest, cis gis A H cis gis E
A doskonała miłość usuwa wszelki lęk. cis gis A H A7+ H E

4. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. cis gis A H cis gis E H
Bóg pierwszy ukochał nas, bo Bóg miłością jest. cis gis A H A7+ H E

Data powstania utworu: 2007

Muzyka: Iza Woropaj

Tekst: Pismo święte

Śpiew solowy: Marta Zgrajka Michał Gośliński

Nuty: kliknij tutaj

Jak powstał utwór

Tekst w oparciu o 1 List św. Jana 4, 16-21.

Utwór znajdziecie na płytach:

Koncert Muzyka Medytacyjna 1 Żyjesz!

Copyright © 2021 mocni.jezuici.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.