Mocni w Duchu

Krzysztof Łatwiński

Krzysztof Łatwiński

E-mail: krvc@wp.pl

Rok rozpoczęcia posługi w zespole: 2007

Posługuje: wiolonczela

Miejsce zamieszkania: Łódź

Prywatnie: żonaty

Słowo dla Was: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (Flp 4,13)

Film

Więcej o osobie

Krzysiek jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi, obecnie też słuchaczem studiów podyplomowych w klasie znanego polskiego wiolonczelisty prof. Tomasza Strahla.  Zawodowo współpracuje z orkiestrą Teatru Muzycznego w Łodzi, oraz uczy gry na wiolonczeli. Jego pasją jest nie tylko muzyka, ale podróże i wycieczki w góry, w które wybiera się zawsze ze swoją żoną Martą, która też śpiewa w zespole.

Copyright © 2021 mocni.jezuici.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.