Mocni w Duchu

Formujemy młodzież do ewangelizacji. Kierujemy się słowami Pana Jezusa, który powiedział, że "więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu" (Dz 20,35). We wspólnocie "Młodość - lubię to" ewangelizacja jest podejmowana dobrowolnie, ale każdy chce to robić (choć nie zawsze od razu). Najczęściej młodzież zaczyna od ewangelizacji przez flagi i taniec ewangelizacyjny. Równolegle z tym wielu mówi świadectwa na spotkaniach modlitewnych.  Zanim młodzi podejmą ewangelizację przez taniec lub flagami - wcześniej muszą się nauczyć układów. W tym celu uczestniczą w wielu próbach. To przynajmniej 15 godzin miesięcznie pracy, aby móc później ewangelizować całą grupą. Synchronizacja wszystkich układów pokazuje, jak ważna jest jedność między nami, ale też jedność w Kościele. Flagi mają różne kolory (bo jesteśmy różni), ale ich powiew jest taki, aby w całości tworzył jedność.

Dokładamy starań, aby młodzież szybko zaczęła posługiwać modlitwą wstawienniczą. Stwarzamy coś w rodzaju kultury modlitwy za siebie. Gdy ktoś ma problem, to młodzi sami modlą się za siebie - robią to przed i po spotkaniu, robią to w szkole, robią to w domach. Nie mają żadnego problemu, aby kłaść na siebie ręce i modlić się.

Młodzi podejmują też szereg rozmów duchowych z rówieśnikami. Rozmowa o Bogu i szukanie pomocy u Boga jest dla nich czymś naturalnym. Do duszpasterzy bardzo często przyprowadzane są osoby do spowiedzi.

Ewangelizację zorganizowaną dzielimy na dwie części. Jedna - to chodzenie po szkołach i rozmowy z uczniami na lekcjach wychowawczych i na katechezie. Wówczas młodzi chodzą do szkół w klika osób, pokazują radosny wymiar wiary. Opowiadają o swoim spotkaniu z Jezusem i  zachęcają do Uwielbieniowej Łodzi Ratunkowej. Drugi wymiar ewangelizacji - to duże akcje. Wówczas podejmowane jest wspólne działanie z zespołem Mocni w Duchu. Przy dużych wydarzeniach młodzież zabezpiecza każde pole - od osób wyznaczonych do podejmowania rozmów z rówieśnikami, po osoby, które w czasie spotkania adorują w ciszy Pana Jezusa i modlą się wstawienniczo za wydarzenie. Oczywiście nie brakuje modlitwy flagą i modlitwy przez gest.

Młodzież angażuje się również w ewangelizację w internecie. Uczestniczy w nagraniach teledysków, mówi świadectwa. To są ludzie cali oddani Jezusowi i ewangelizacji. 

 

Copyright © 2019 mocni.jezuici.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.