Mocni w Duchu

Duchowość zespołu Mocni w Duchu ukształtowała się z połączenia doświadczenia Odnowy w Duchu Świętym i Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego z Loyoli. Przeżywana w tym klimacie formacja dotyczy zarówno całej naszej wspólnoty modlitewnej, jak i całego zespołu muzycznego.

Głównym miejscem naszej formacji duchowej są cotygodniowe spotkania modlitewne. Każdy z członków zespołu traktuje to jako priorytet w swoim rozwoju duchowym. Nie trzeba podkreślać wagi jaką przywiązujemy do życia sakramentalnego. Nasza duchowa tożsamość opiera się na Eucharystii (dla wielu z nas codziennej lub prawie codziennej) i regularnym przystępowaniu do sakramentu pojednania. Większość z nas ma stałego spowiednika, który pełni też rolę kierownika duchowego.

Każdy z nas przechodzi wszystkie etapy rekolekcji ignacjańskich. Wielu też, po ukończeniu IV Tygodnia, przeżywa później ośmiodniowe rekolekcje w milczeniu każdego roku. Praktykujemy też ignacjański rachunek sumienia, w którym nieustannie uczymy się rozeznawania duchowego. W zespole jest wiele osób, które codziennie odmawiają różaniec (wspólnotowo lub indywidualnie). Różaniec to nasza obowiązkowa modlitwa podczas podróży. Także Liturgia Godzin jest często obecna na wspólnotowych spotkaniach i w indywidualnej modlitwie niektórych osób z zespołu.

W małżeństwach zespołowych wspólna modlitwa małżonków jest codziennością. Staramy się też wychowywać dzieci w duchu modlitwy. W trudnych chwilach dzieciaki same kładą ręce na swoje ramiona i głowę - podejmując modlitwę wstawienniczą za siebie.

Co miesiąc każdy z zespołu losuje do modlitwy jedną osobę lub rodzinę z zespołu. W ten sposób każdy z nas jest nieustannie otoczony modlitwą. Podejmujemy także w ciągu roku różne nowenny i posty w bieżących intencjach (np. posług, które nas czekają). Duży wpływ na naszą duchową tożsamość ma także comiesięczna posługa na mszach świętych z modlitwą o uzdrowienie.

Mamy także szczególne nabożeństwo do świętych. Wielu członków zespołu ma swoich "zaprzyjaźnionych" świętych. Natomiast w wymiarze wspólnotowym, swój wyraz znajduje to w dorocznym akcie zawierzenia się świętemu Ignacemu z Loyoli (31 lipca) oraz losowaniu przez członków zespołu, świętego patrona na nadchodzący rok kalendarzowy.

 

Nasz założyciel, o. Józef Kozłowski SJ, wprowadzając do naszego koncertu podczas II Forum Charyzmatycznego w Niemczech (3 maja 2002) narysował rozwój życia duchowego w dziełach przy Ośrodku Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi. Zespół Mocni w Duchu jest jednym z dzieł Ośrodka. Oto, co powiedział o. Józef:

Po prawie dwudziestu latach poszukiwań w Odnowie Charyzmatycznej zwróciłem uwagę na to, że istnieje pewna etapowość rozwoju drogi wiary, mianowicie:

1. Pierwszy etap nazywany jest przy naszym Ośrodku i we wspólnotach, w których uczestniczymy i które współtworzymy, ETAPEM PODSTAWOWYM, FUNDAMENTEM ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO. Trwa on od roku do dwóch. W tym czasie uczestnik wspólnoty modlitewnej ma szansę przeżyć Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym i wejść w Ćwiczenia Duchowne Świętego Ignacego z Loyoli. Ten etap formacji można odbyć we wspólnocie modlitewnej, albo eksternistycznie (jeśli nie ma możliwości uczestniczenia w spotkaniach modlitewnych).

2. Potem następuje drugi etap: POSŁUGA WE WSPÓLNOCIE WEDŁUG OKREŚLONEGO DARU. W grupie modlitewnej człowiek jest wychowywany do posługiwania. Po drugim roku osoba może być powołana do bycia animatorem we wspólnocie. Oznacza to, że może wprowadzać nowych ludzi do wspólnoty, uczestniczy jako kierownik duchowy na etapie podstawowego "przebudzenia", po to, żeby doprowadzić człowieka do nawrócenia. Ten etap trwa trzeci, czwarty rok.

3. Etap trzeci jest bardzo ważny w rozwoju drogi wiary. Jest to UDZIAŁ W EWANGELIZACJI czyli WSPÓLNOTA W POSŁUGIWANIU. Człowiek angażuje się w konkretną wspólnotę współdziałania w trosce o Królestwo Boże. Wspólnota modlitewna Mocni w Duchu podejmuje konkretną posługę np.: w więzieniu, w szpitalu, w pracy na rzecz rodzin. Taką wspólnotą w działaniu jest także zespół Mocni w Duchu - to współpraca w ekipie, wspólnota, która posługuje w zgranej drużynie.
Dla zespołu zostały stworzone także określone struktury, które pozwalają na zachowanie ciągłości pracy zespołu i podejmowanie posługi ewangelizacyjnej w różnych czasach nie tylko w czasie wakacji lub ferii.

4. Następny, czwarty etap to ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE. Posłanie do świata. Do konkretnych struktur życia społecznego, do konkretnego życia, w celu przenikania ze słowem Ewangelii do życia człowieka. To także tworzenie struktur, które służą życiu i temu co dobre.

Copyright © 2021 mocni.jezuici.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.